чайкалу


чайкалу
(ЧАЙКАЛДЫРУ) – 1. (Чайкау) 2. Су, җил һ. б. тәэсирендә бер яктан икенче якка яки югарыдан түбәнгә селкенү. сөйл. Җилфердәү 2. (Җилдән) тибрәнү, дулкынлану (диңгез, иген басуы һ. б.). Кузгалып кую, хәрәкәткә килү (берәр төркем тур.) 3. диал. Чайпалу 4. Бер яктан икенче якка янтаю, кыйшаеп-кыйшаеп китү, ава язу (хәлсез, авыру һ. б. ш. кеше тур.) 5. күч. Икеләнү, икеләнеп тору; шикләнү

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.

Смотреть что такое "чайкалу" в других словарях:

  • айкалу-чайкалу — 1. Айкалу һәм чайкалу, буталу 2. Ян якка аву, як якка сугылу, тигез бармау, алпан тилпән килү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • айкалу — 1. Дулкынлану, көчле чайкалу, болгану. Актарылу, асты өскә килү 2. Ары бире сугылу, йөренү; ыгы зыгы килү, кайнашу 3. Селтәнеп, селкенеп күз алдында буталу 4. күч. Кайнау, буталу (уй фикер тур.) йөрәк айкалып типкән хәлдә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • аунаклау — Як якка чайкалу, алпан тилпән килү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • кайнашу — 1. Тәртипсез хәрәкәт итү, буталу; гөж килеп тору 2. Маташу, булышу, берәр эш белән мәшгуль булу. 3. күч. Аралашу, катнашу, бергә булу, шул тирәдә чайкалу 4. Кайнау …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • селкенү — (СЕЛКЕТҮ) – 1. Тирбәлеп, чайкалып, калтырап кыймылдау, баштагы хәлгә кимендә бер кайта торган хәрәкәт ясау. Калтырап тирбәнү; чайкалу атыну 2. Тыныч хәлдән хәрәкәткә күчеп, кыймылдап кузгалып кую 3. Какшау, нык беркетелмәү яки куба какшый башлау… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • талпыну — 1. Очып китәргә омтылып, канат җилпү, җилпенү. Берәр юнәлештә очып китәргә яки очып килеп һөҗүм итәргә омтылып омтылып кую. Бер урында еш еш канат җилпеп тору 2. Селкенеп яки инерция белән бер якка тартылу; чайкалу 3. күч. Бөтен көчне биреп… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тирбәлү — 1. Йомшак кына селкенү, талгын ритм белән чайкалу 2. Берәр махсус җайланмада үз үзеңне тирбәлдерү; тирбәлеп торган берәр урынга утырып кәефләнү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чайпалу — диал. Бәрелү, кырынаю, кыйшаю, янтаю аркасында сыеклык бераз түгелү, сирпелү. Чайкалып кая да булса бәрелү; чайкалу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • чайпылу — диал. Бәрелү, кырынаю, кыйшаю, янтаю аркасында сыеклык бераз түгелү, сирпелү. Чайкалып кая да булса бәрелү; чайкалу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • шаптыр-шоптыр — Берәр нәрсә ерып үткәндә су чайкалу, чәчрәү һәм дулкынлану, бәрелүдән туган тавышны белдерә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге